Stolpboerderij 'Westert' met bijbehorende voormalige paardenstal is in 1936 in streekeigen-bouwtrant gebouwd door de restauratie-architect C.W. Royaards op de rand van het duingebied, even ten noorden van de Adelbertus-akker. Het betrof de herbouw van de 17de-eeuwse duinboerderij 'Westert' die in het verleden iets ten zuidwesten van de Adelbertusakker was gesitueerd. Mogelijk zijn enkele van de oudere interieurelementen van deze of andere boerderijen afkomstig en door Royaards aangebracht.

De voormalige boerderij ligt ten westen van de dorpskern van Egmond-Binnen. De boerderij heeft een samengestelde plattegrond bestaande uit het vierkant van de stolp en een langgerekte uitbouw aan de oostgevel, die aan de achtergevel iets uitsteekt. De paardenschuur stond achter de boerderij en is door middel van een tussenlid verbonden met de achtergevel van de stolp.

De stolp bezit een hoog piramidaal schilddak, waar het schild-zadeldak van de uitbouw insteekt. De daken zijn gedekt met rode Hollandse pannen. Het woonhuisgedeelte van de stolp is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband en de rest van de boerderij in bruine baksteen, eveneens in kruisverband. Het gehele pand heeft een zwart-wit geschilderde plint. Op de nok van de stolp staat een forse gemetselde schoorsteen. In de boerderij overwegend vensters met negenruits roedenverdeling, deels klein en deels groter met schuifraam. Alle kozijnen bezitten pen-gatverbindingen en een rollaagje aan de onderzijde. De voorgevel van de stolpboerderij is symmetrisch opgebouwd en telt drie vensterassen. Aan weerszijden van de entree negenruits schuifvensters met luiken.

In de voorgevel van de uitbouw rechts van de bouwmassa van de stolp de grote gevelopening van de voormalige darsdeuren. De linker zijgevel bezit van rechts naar links een oeil-de-boeuf in een zandstenen cartouche, twee negenruits schuifvensters met luiken en een opgeklampte deur met glas-in-loodraam onder een vierruits bovenlicht. Boven de deur een dakkapel met klein tympaan en geprofileerde wangen en een stolpraam met roedenverdeling. Links van de deur twee kleine vierkante vensters en vier kleine negenruitsvensters met enkele luiken. In het tussenlid een eenvoudige deur en in de gevel van de paardenstal een stalvenster.

De achtergevel van de boerderij bevat drie negenruitsvensters met een enkel luik. Links de uitbouw met in de puntgevel grote dubbele houten inrijdeuren en daarboven een hooiluik. Ongeveer in het midden van de oostgevel van de uitbouw twee opgeklampte deuren met zesruits roedenverdeling onder vierruits bovenlichten. Aan weerszijden twee negenruitsvensters met drieruits bovenlichten en luiken en uiterst links en rechts een klein vierkant venster. In de terugliggende oostgevel van de stolp twee negenruitsschuifvensters met luiken en links een klein negenruitsschuifvenster van de opkamer en daaronder een houten kelderluik met gesmeed geheng.

Het interieur van het woonhuisgedeelte van de stolp is symmetrisch opgezet; een gang in het midden en aan weerszijden twee vertrekken met houtenwanden waarin bedsteden. Alle deuren zijn opgeklampt en voorzien van oud geheng. In een vertrek in het bedrijfsgedeelte bevindt zich een schouw met tegels en in de hal een oude trap.

De voormalige duinboerderij 'Westert' en de paardenstal uit 1936 zijn van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van een karakteristieke boerderij. Tevens is het van bouwhistorische belang vanwege de toepassing van oudere onderdelen uit deze, of andere, oude boerderijen. Vanwege de ligging in het duingebied is er ook sprake van situationele waarde.